Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0003 f05a
Reposted fromWecanbeheroes Wecanbeheroes viamuflena muflena
0383 d192
Reposted frommagicdust magicdust viataw taw
Reposted fromcarfreitag carfreitag viataw taw
pamięć bywa ułomna
myślałem że cię nie zapamiętam
a nie potrafię zapomnieć
— Piotr Adamczyk
Reposted fromobliviate obliviate viapinkcacaoo pinkcacaoo
6979 10fb 500
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viapinkcacaoo pinkcacaoo
Mów dalej, wszystko jest ważne. Mów tak, jak myślisz. Mów także o wszystkich wątpliwościach, jakie przychodzą ci do głowy. Mów dalej.
— Zdzisław Beksiński
Reposted fromaletodelio aletodelio viapinkcacaoo pinkcacaoo
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.

— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromSzelestyna Szelestyna viapinkcacaoo pinkcacaoo
Nie rozpinaj tak powoli guzików mojej koszuli. Nie wkładaj mi rąk pod sukienkę sięgając, aż do brzucha. Nie zrywaj ze mnie bielizny, nie wyszarpuj mnie z objęć zbyt już grubych na tę pogodę swetrów.
Z milczenia, nie z ubrań, mnie rozbierz. Rozepnij wszystkie niedomówienia, które po samą szyję, każdego ranka zbyt starannie zapinam. Wstyd przez głowę mi ściągnij. Zsuń z mych bioder strach. Rozrzuć to wszystko na podłodze i kopnij w kąt byśmy nie potykali się o te złośliwości nigdy więcej. Połóż mnie na łóżku i delikatnie otul pewnością. Nie poganiając, leż ze mną tak długo, aż nabiorę jej na tyle by uwierzyć, że nie znikniesz. Będę ci mówiła wtedy raz po raz, że przecież wszyscy znikają. A ty miej cierpliwość do mych lęków.
— Wiesław Myśliwski "Widnokrąg"
Reposted fromzusnA zusnA viapinkcacaoo pinkcacaoo
9766 74c4
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie
2078 c54d

oppa86oppa:

nalgenebottle:

This is a good map

True

7243 1b88
Reposted fromzciach zciach viataw taw
9938 0fa0
Reposted fromluvsick luvsick viamuflena muflena
3850 b66d 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viamuflena muflena
Reposted frompjoter pjoter viaweirdnik weirdnik
2369 cbff
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaPotatos Potatos
9371 bb7f 500
Reposted fromarmadillo armadillo viaPotatos Potatos
2372 33bd
Reposted fromlsx lsx viaPotatos Potatos
Reposted fromtfu tfu viaPotatos Potatos
Reposted fromFlau Flau viaPotatos Potatos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl